V roce 870 vydal Svatopluk svého strýce Rastislava do rukou franského prince Karlomana.

Moravský stát se ocitl v přímém područí Franské říše. Správa území byla svěřena do rukou hrabat Viléma a Engelšalka z Východní marky. Na Moravě však došlo k povstání.
Na jaře roku 871 byl Svatopluk obviněn ze zrady na východofranském panovníkovi, zbaven vlády a uvězněn. Vlády se ve Velkomoravské říši ujala markrabata Vilém a Engelšalk. Když se však v létě 871 postavili Moravané proti cizí nadvládě, museli nakonec franští vládci povolat Svatopluka, jehož předtím zprostili nařčení ze zrady, do čela trestní výpravy. Svatopluk však po příchodu na Moravu lstí přešel k Moravanům a čele jejich oddílů zničil franské vojsko. V boji byli zabiti oba franští správci Vilém a Engelšalk a vlády se ujal Svatopluk.