Rostislav (Rastislav) - Panovník Velké Moravy

Díky vojenské výpravě, kterou podnikl v srpnu 846 Ludvík Němec (vládce východofranské říše) proti Moravanům se knížetem stal Mojmírův synovec Rastislav. Za vlády Rastislava došlo k upevnění knížecí moci a rozkvětu státu. V této době došlo také k pozvání slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Moravu.
Rastislavova vláda byla ukončena v letech 869-870, kdy Frankové využili touhy po vládnutí Rastislavova synovce Svatopluka. Ten svého strýce zajal a vydal do rukou Karlomana (východofranského vládce). Po soudu v Řezně v listopadu 870 byl Rastislav oslepen a dožil ve franském zajetí v Klášteře sv. Jimráma (sv. Emeramma) v Řezně.