Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 101 výsledků.

  1198 Přemysl Otakar I. korunován králem

  15. srpna 1198 (v jiných pramenech se uvádí datum okolo 8. září) Přemysl Otakar I. získal v Mohuči od Filipa Švábského dědičný královský titul. Filip Švábský stanovil, že titul krále získají jeho potomci ...

  1254 Přemysl Otakar II. - křížová výprava

  Na přelomu let 1254 a 1255 podnikl Přemysl Otakar II. první křížovou výpravu. Přemysl Otakar II. (1233–1278), přezdívaný obdivným pojmenováním král železný a zlatý, byl druhorozeným synem krále ...

  Přemyslovci

  Přemyslovci - rod, který odvozujeme od bájného Přemysla Oráče a jeho manželky Libuše. V českých zemích vládli skoro 450 let se dvěmi krátkými přestávkami (přelom 80. a 90. let 9. století a počátkem 11. ...

  Přemysl II. Otakar

  Pocházel z dynastie Přemyslovců, král železný a král zlatý *1233-26.8.1278, druhorozený syn Václava I. a Kunhuty Štaufské, bratr Vladislav Českým králem byl v letech 1253 až 1278 V letech 1247 až ...

  Izrael - nález mince Přemysl II. Otakar

  V Izraeli prý objevili minci s Přemyslem Otakarem II. Údajně nejstarší mince odkazující na českého krále byla nalezena v severoizraelském přístavním městě Akku. Podle expertů je na ní vyobrazen král Přemysl ...

  Přemýšlení

  Lokace: Okres: Praha-západ, Středočeský kraj,Keltové,doba římská Slované

  SÁGA MORAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ

  ... osudy vedlejší větve vládnoucí dynastie Přemyslovců a život na Moravě od 11. do 13. století. Kromě přehledných grafických tabulí s texty a obrazy návštěvníci uvidí velké plátno s rodokmenem Přemyslovců ...

  Viking na Pražském hradě?

  Mezi Přemyslovci na Pražském hradě byl v 9. století pohřben také bojovník s mečem. Nejnovější analýza dvou jeho zubů prokázala, že mu v době smrti bylo padesát let a že byl severského, nejspíše vikingského ...

  1306 zavražděn Václav III.

  4. srpen 1306 byl při odpočinku v děkanství olomoucké kapituly zavražděn Václav III. a tím rod Přemyslovců vymírá po meči. V nastalém zmatku byl muž s krvavou dýkou v ruce zabit dříve, než stačil promluvit ...

  1278 Bitva na Moravském poli

  26. srpen 1278 osudná bitva na Moravském poli Bitva na Moravském poli byla svedena 26. srpna 1278 (na den sv. Rufa) v odpoledních hodinách na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dürnkrut (Suché ...

  2018 Významná výročí

  ... srpna nebo 8. září 1198 - Přemysl Otakar I. získal dědičný královský titul v Mohuči od Filipa Švábského 6.2.1228 - vévoda Václav byl korunován za "mladšího krále" 11.5.1238 - papež zamítl žádost Anežky ...

  Zavraždění sv. Václava

  Přemyslovský kníže Václav (907–929/935), syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry, světec a jeden z patronů českých zemí, je dodnes velkou záhadou. To, co se o Václavu skutečně ví s jistotou, je, že ...

  Soutěž Římské dějiny v nás

  ... události jinak, ať již pocházel z římské nebo germánské strany. Jednou z rolí a významu archeologie je inspirovat každého k imaginativnímu přemýšlení o minulosti, o minulých lidech a událostech, a tím ...

  1126 vysvěcení rotundy na Řípu

  ... byla původně zasvěcená svatému Vojtěchovi, v 16. století byla zasvěcena svatému Jiří, patronu Přemyslovců. Jedná se o románskou rotundu, která patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku a byla vystavěn ...

  Důvody vyvraždění Slavníkovců

  Co bylo příčinou vyvraždění Slavníkovců není úplně jasné. Faktem je, že v pátek 27. září 995 se před hradem Libice nad Cidlinou objevili bojovníci přemyslovské družiny a následující den hrad padl. Všechny ...

  Nález stříbrných mincí

  ... vývoji středoevropských hospodářských a politických dějin v prvním století nám dosud známého vývoje samostatného českého přemyslovského státu,“ dodává profesor Vorel. „Poklad se předáním ze strany nálezce ...

  Vršovci

  Vršovci - rod známý od konce 10. století. Vedle Slavníkovců a Přemyslovců patřil mezi významné rody v české zemi. O původu rodu toho zatím není mnoho známo, stejně tak o tom, jak se chovali, zda to ...

  0995 Vyvraždění Slavníkovců

  ...  Co bylo příčinou tohoto konfliktu není úplně jasné. Faktem je, že v pátek 27. září 995 se před hradem Libice nad Cidlinou objevili bojovníci přemyslovské družiny a následující den hrad padl. Ćtyři přítomní ...

  Slavníkovci

  Slavníkovci byli knížecí rod ovládající v 10. století východní a jihovýchodní Čechy. Prvním známým členem rodu byl Slavník. Slavníkovci patřili spolu s Přemyslovci k nejváženějším vládnoucím rodům ...

  Spytihněv I.

  Spytihněv I. (kolem r. 875 – 915) byl český kníže z rodu Přemyslovců, starší syn Bořivoje I. a jeho ženy Ludmily. Spytihněvovým mladším bratrem byl jeho následník na českém knížecím stolci Vratislav I. ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo