V letech 830-846 první kníže Velké Moravy.

- zakladatel dynastie Mojmírovců
- datum narození je neznámé
- zemřel patrně v roce 846

Od roku 830 první historicky doložený kníže. Podle joho jména byla pojmenována celá panovnická dynastie - Mojmírovci. Za Mojmírovi vlády se na Moravě započala christianizace prostřednictvím bavorské mise z Pasova. Zřejmě v důsledku smrti byl jeho nástupcem určen východofranským panovníkem Ludvíkem Němcem synovec Rastislav.