Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 15 výsledků.

  Pohansko připomíná slávu Velkomoravské říše

  Nejvýznamnější etapu vývoje starých Slovanů na našem území představuje takzvaná střední doba hradištní, také nazývaná jako doba velkomoravská (rámcově deváté a první polovina desátého století). V tomto ...

  0830-846 Mojmír I.

  Panovník Velké Moravy Kolem roku 830 vládl na Moravě kníže Mojmír I. Někdy v letech 833-836 vypudil Mojmír I. z Nitry tamního knížete Pribinu a připojil Nitransko k moravskému knížectví a tím vznikl ...

  0830 Vznik Velké Moravy

  Kolem roku 830 vládl na Moravě kníže Mojmír I. Někdy v letech 833-836 vypudil Mojmír I. z Nitry tamního knížete Pribinu a připojil Nitransko k moravskému knížectví a tím vznikl staromoravský stát, jádro ...

  0846-870 Rastislav

  Rostislav (Rastislav) - Panovník Velké Moravy Díky vojenské výpravě, kterou podnikl v srpnu 846 Ludvík Němec (vládce východofranské říše) proti Moravanům se knížetem stal Mojmírův synovec Rastislav. ...

  0871-894 Svatopluk

  Svatopluk - Panovník Velké Moravy. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu. Toto období je považováno za vlastní dobu Velkomoravské říše. Svatopluk je Rastislavův synovec. V roce ...

  Mojmír II.

  Mojmír II. - poslední panovník Velké Moravy v letech 894-906. Po Svatoplukově smrti vládl jeho syn Mojmír II. Po dobu jeho vlády bojoval o moc se svým mladším bratrem Svatoplukem II. Odraz jejich boje ...

  0870-871 Franské područí

  V roce 870 vydal Svatopluk svého strýce Rastislava do rukou franského prince Karlomana. Moravský stát se ocitl v přímém područí Franské říše. Správa území byla svěřena do rukou hrabat Viléma a Engelšalka ...

  Mojmír I.

  V letech 830-846 první kníže Velké Moravy. - zakladatel dynastie Mojmírovců - datum narození je neznámé - zemřel patrně v roce 846 Od roku 830 první historicky doložený kníže. Podle joho jména byla ...

  Mojmírovci

  Dynastie knížat Velké Moravy vládnoucí v letech 833-906 - zakladatel dynastie Mojmírovců byl Mojmír I. Postupně vládli: Mojmír I., Rastislav, Svatopluk, Mojmír II. Za vlády Mojmíra I. se na Moravě ...

  0894-906 Mojmír II.

  Mojmír II. - poslední panovník Velké Moravy. Po Svatoplukově smrti vládl jeho syn Mojmír II. Po dobu jeho vlády bojoval o moc se svým mladším bratrem Svatoplukem II. Odraz jejich boje se nachází v ...

  Rastislav

  Rostislav (Rastislav) - Panovník Velké Moravy v letech 846-870. Svatý Rostislav (nebo také Rastislav, Rastic, Rasticlao, Rastislaus, někdy též Radislav či Ladislav) z dynastie Mojmírovců (datum narození ...

  Svatopluk

  Svatopluk - Panovník Velké Moravy v letech 871-894. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu. Toto období je považováno za vlastní dobu Velkomoravské říše. Svatopluk je Rastislavův ...

  0874 Forchheimský mír

  Roku 874 uzavřel Svatopluk s východofranským panovníkem Ludvíkem Němcem tzv. forchheimský mír. Mír byl uzavřen v bavorském Forchheimu po jednání velkomaravského poselstva vedeného knězem Janem z Benátek ...

  0880 Zřízení moravského arcibiskupství

  Roku 880 potvrdil papež nezávislé postavení Svatopluka a jeho Velkomoravské říše. V červnu 880 při jednání Metoděje v Římě s papežem Janem VIII. došlo ke zřízení moravského arcibiskupství v čele s ...

  Lexikon Slované - raný středověk

  ... st., vláda 846-870 - moravský kníže z rodu Mojmírovců Rotunda - viz Architektura sakrální abeceda Ř Říp - posvátná hora, místo údaného příchodu Praotce Čecha, dominanta kraje Říše Velkomoravská ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo